Bookmark Archive - LinkAce

2021-02-21 |

Bookmark'ları kayıt edebileceğim ve çalışırken rahatlıkla ulaşabileceğim bir sistem arayaşına girdim. Bunun için ilk tercihim browser içerisinde olmasıydı. Ancak browserda çalışan güzel pek bir uygulama bulamadım,

Browser - https://getmemex.com/

Sonrasında kendi barındırabileceğimiz hizmetleri araştırmaya başladım. Burada öncelikle Wallabag'i kurdum ancak dosyalama özelliği vs olmadığını gördüğüm zaman vazgeçtim ve farklı programları gezindim. Burada en çok karşıma çıkan açık kaynak projelerden bazıları:

Self Hosted - https://github.com/wallabag/wallabag - https://github.com/go-shiori/shiori - https://www.linkace.org/

En sonunda linkace'e karar kıldım ve yapmaya başlandım. Açıkçası kolay olmasına rağmen değişik zorluklar yaşadım ve Nginx + Linkace'in kurulumu hakkında basit bir yazı yazmaya karar verdim.

Linkace

Nginx Ayaları:

server {
  listen 80;
  server_name wall.domain.com;

  location / {
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection 'upgrade';
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
    proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    proxy_pass http://127.0.0.1:8071;
  }

}

Nginx yeniden başlatalım.

sudo systemctl reload nginx;

Linkace Kurulumu

Öncelikle bir klasör oluşturalım.

mkdir linkace
cd linkace

Gerekli dosyaları Github'dan indirelim.

curl -o docker-compose.yml https://raw.githubusercontent.com/Kovah/LinkAce/main/docker-compose.production-simple.yml
curl https://raw.githubusercontent.com/Kovah/LinkAce/main/nginx-simple.conf
curl -o .env https://github.com/Kovah/LinkAce/blob/main/.env.docker.production

Burada docker compose dosyamızı değiştirmemiz gerekecek. Portunu 8071 olarak ayarlarlım. Ardından docker'ı ayağa kaldıralım.

sudo docker-compose up -d

Burada sıra sıra Mysql, Nginx ve Linkace'in açıldığı ekrana yazacaktır. Bunları gördükten sonra bir key üretmemiz gerekecek bunun için:

docker exec linkace_app_1 php artisan key:generate

Bunun sonrasında da aşağıdaki komutu çalıştıralım.

docker exec linkace_app_1 bash -c "composer install"

Bunun sonrasında da artık Linkace kullanıma hazır. wall.(domaim).com adresine giderek linkace'e ulaşabilirsiniz!


This was the end of the blog post. You can reach me via email umusasadik at gmail com