cs201

Kısa Giriş literals => değişken, operator veya fonksiyon değiller ama bunun karşısında olanlar örnek char q = 'a' burada a bir literal iken q bir değişkenir. identifier => Names of variables, functions and parameters double = 8 bytes float = 4 bytes