KVM API

2021-05-10 | Tags: #kvm

Kaynaklar - KVM API Dökümanı - Linux KVM Bölümü

İçindekiler - KVM_CAP_XSAVE - KVM_CAP_XCRS - KVM_CAP_VCPU_EVENTS - KVM_CAP_DEBUGREGS - KVM_CAP_HYPERV_EVENTFD - KVM_CAP_HYPERV_CPUID - KVM_CAP_SET_TSS_ADDR - KVM_CAP_IRQCHIP - KVM_CAP_PIT - KVM_CAP_PIT2 - KVM_CAP_ENABLE_CAP - KVM_CAP_PMU_EVENT_FILTER - KVM_CAP_SET_IDENTITY_MAP_ADDR - KVM_CAP_X86_MSR_FILTER - KVM_CAP_MCE

KVM_CAP_XSAVE

KVM_CAP_XSAVE bayrağı ile gelen özellik KVM_GET_XSAVE ve KVM_SET_XSAVE ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_GET_XSAVE ve KVM_SET_XSAVE bayrağı çekirdek tarafında

kvm_vcpu_ioctl_x86_get_xsave(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_xsave *guest_xsave)
kvm_vcpu_ioctl_x86_set_xsave(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_xsave *guest_xsave)

fonksiyonuna dallanıyor.

 • 4.42) KVM_GET_XSAVE: Bu ioctl, vcpu'nun xsave struct'ını belirtilen userspace'e kopyalar.
 • 4.43) KVM_SET_XSAVE: Bu ioctl, vcpu'nun xsave struct'ını belirtilen userspace'e ayarlar.

KVM_CAP_XCRS

KVM_CAP_XCRS bayrağı ile gelen özellik KVM_GET_XCRS ve KVM_SET_XCRS ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinden KVM_CAP_XCRS bayrağı çekirdek tarafında

kvm_vcpu_ioctl_x86_get_xcrs()
kvm_vcpu_ioctl_x86_set_xcrs()

fonksiyonuna dallanıyor.

 • 4.44) KVM_GET_XCRS: Bu ioctl, vcpu'nun xcr'sini belirtilen userspace'e kopyalar.
 • 4.45) KVM_SET_XCRS: Bu ioctl, vcpu'nun xcr'sini belirtilen userspace'e ayarlar.

KVM_CAP_VCPU_EVENTS

KVM_CAP_VCPU_EVENTS bayrağı ile gelen özellik KVM_GET_VCPU_EVENTS ve KVM_SET_VCPU_EVENTS ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_GET_VCPU_EVENTS ve KVM_SET_VCPU_EVENTS bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vcpu_ioctl_x86_get_vcpu_events()
kvm_vcpu_ioctl_x86_set_vcpu_events()

fonksiyonuna dallanıyor.

 • 4.31) KVM_GET_VCPU_EVENTS: Şu anda bekleyen exception'ları, interrupt'ları ve NMI'leri ve ayrıca vcpu'nun ilgili durumlarını alır.
 • 4.32) KVM_SET_VCPU_EVENTS: Şu anda bekleyen exception'ları, interrupt'ları ve NMI'leri vcpu'lara yazar.

KVM_CAP_DEBUGREGS

KVM_CAP_DEBUGREGS bayrağı ile gelen özellik KVM_GET_DEBUGREGS ve KVM_SET_DEBUGREGS ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_GET_DEBUGREGS ve KVM_SET_DEBUGREGS bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vcpu_ioctl_x86_get_debugregs(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_debugregs *dbgregs)
kvm_vcpu_ioctl_x86_set_debugregs(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_debugregs *dbgregs)

fonksiyonuna dallanıyor.

 • 4.33) KVM_GET_DEBUGREGS: Vcpu'dan debug register'ını okur.
 • 4.44) KVM_SET_DEBUGREGS Vcpu'dan debug register'ına yazar.

KVM_CAP_HYPERV_EVENTFD

KVM_CAP_HYPERV_EVENTFD bayrağı ile gelen özellik KVM_HYPERV_EVENTFD ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_HYPERV_EVENTFD bayrağı çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_hv_eventfd(struct kvm *kvm, struct kvm_hyperv_eventfd *args)

fonksiyonuna dallanıyor.

 • 4.113) KVM_HYPERV_EVENTFD: Bu ioctl (un), bir kullanıcının çıkışına neden olmadan SIGNAL_EVENT hypercall'ı aracılığıyla belirtilen Hyper-V bağlantı kimliğine ilişkin konuktan bildirimler almak için eventfd'yi kaydeder.

KVM_CAP_HYPERV_CPUID

KVM_CAP_HYPERV_CPUID bayrağı ile gelen özellik KVM_GET_SUPPORTED_HV_CPUID ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_GET_SUPPORTED_HV_CPUID bayrağı çekirdek tarafında

kvm_ioctl_get_supported_hv_cpuid(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_cpuid2 __user *cpuid_arg)

fonksiyonuna dallanıyor.

 • 4.118) KVM_GET_SUPPORTED_HV_CPUID: Bu ioctl, KVM'deki Hyper-V emulasyonu ile ilgili x86 cpuid özellikleri döndür.

KVM_CAP_SET_TSS_ADDR

KVM_CAP_SET_TSS_ADDR bayrağı ile gelen özellik KVM_SET_TSS_ADDR ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_SET_TSS_ADDR bayrağı çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_set_tss_addr(struct kvm *kvm, unsigned long addr)

fonksiyonuna dallanıyor.

 • 4.38) KVM_SET_TSS_ADDR: Bu ioctl konuk bilgisayarın three-page bölgesinin fiziksel adresini tanımlar.

KVM_CAP_IRQCHIP

KVM_CAP_IRQCHIP bayrağı ile gelen özellik KVM_CREATE_IRQCHIP, KVM_GET_IRQCHIP ve KVM_SET_IRQCHIP ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_GET_IRQCHIP ve KVM_SET_IRQCHIP bayrağı çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_get_irqchip(struct kvm *kvm, struct kvm_irqchip *chip)
kvm_vm_ioctl_set_irqchip(struct kvm *kvm, struct kvm_irqchip *chip)

fonksiyonlarına dallanıyor.

 • 4.26) KVM_GET_IRQCHIP: Caller tarafından sağlanan bir arabelleğe KVM_CREATE_IRQCHIP ile oluşturulan çekirdek interrupt denetleyicisinin durumunu okur.
 • 4.27) KVM_SET_IRQCHIP: Caller tarafından sağlanan bir arabelleğe KVM_CREATE_IRQCHIP ile oluşturulan çekirdek interrupt denetleyicisinin durumunu yazar.

KVM_CAP_PIT

KVM_CAP_PIT bayrağı ile gelen özellik KVM_GET_PIT ve KVM_SET_PIT ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_GET_PIT ve KVM_SET_PIT bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_get_pit(struct kvm *kvm, struct kvm_pit_state *ps)
kvm_vm_ioctl_set_pit(struct kvm *kvm, struct kvm_pit_state *ps)

fonksiyonlarına dallanıyor. Güncel KVM dökümanında açıklama bulamadım.

KVM_CAP_PIT2

KVM_CAP_PIT2 bayrağı ile gelen özellik KVM_GET_PIT2 ve KVM_SET_PIT2 ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_GET_PIT2 ve KVM_SET_PIT2 bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_get_pit2(struct kvm *kvm, struct kvm_pit_state2 *ps)
kvm_vm_ioctl_set_pit2(struct kvm *kvm, struct kvm_pit_state2 *ps)

fonksiyonlarına dallanıyor.

 • 4.72) KVM_GET_PIT2: Çekirdek içerisindeki PIT modelinin durumunu döndürür.
 • 4.73) KVM_GET_PIT2: Çekirdek içerisindeki PIT modelinin durumuna yazar.

KVM_CAP_ENABLE_CAP

KVM_CAP_ENABLE_CAP bayrağı ile gelen özellik KVM_ENABLE_CAP ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_ENABLE_CAP bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_enable_cap(struct kvm *kvm,struct kvm_enable_cap *cap)

fonksiyonlarına dallanıyor.

 • 4.37) KVM_ENABLE_CAP: KVM'de varsayılan olarak tüm uzantılar etkin olarak gelmiyor. Uygulama, bu ioctl'yi kullanarak bir eklentiyi etkinleştirebilir ve konuk kullanıcının kullanımına sunabilir.

KVM_CAP_PMU_EVENT_FILTER

KVM_CAP_PMU_EVENT_FILTER bayrağı ile gelen özellik KVM_SET_PMU_EVENT_FILTER ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_SET_PMU_EVENT_FILTER bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_set_pmu_event_filter(struct kvm *kvm, void __user *argp)

fonksiyonlarına dallanıyor.

 • 4.120) KVM_SET_PMU_EVENT_FILTER: Bu ioctl kullanıcının yapabileceği PMU olaylarını kısıtlar.

KVM_CAP_SET_IDENTITY_MAP_ADDR

KVM_CAP_SET_IDENTITY_MAP_ADDR bayrağı ile gelen özellik KVM_SET_IDENTITY_MAP_ADDR ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_SET_IDENTITY_MAP_ADDR bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_set_identity_map_addr(struct kvm *kvm, u64 ident_addr)

fonksiyonlarına dallanıyor.

 • 4.40) KVM_SET_IDENTITY_MAP_ADDR: Bu ioctl, konuk kullanıcının fiziksel adres alanındaki one-page bölgenin fiziksel adresini tanımlar.

KVM_CAP_X86_MSR_FILTER

KVM_CAP_X86_MSR_FILTER bayrağı ile gelen özellik KVM_X86_SET_MSR_FILTER ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_X86_SET_MSR_FILTER bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vm_ioctl_set_msr_filter(struct kvm *kvm, void __user *argp)

fonksiyonlarına dallanıyor.

KVM_CAP_MCE

KVM_CAP_MCE bayrağı ile gelen özellik KVM_X86_SET_MCE, KVM_X86_GET_MCE_CAP_SUPPORTED ioctl'ları ile yönetilebiliyor; x86 üzerinde KVM_X86_SET_MCE, KVM_X86_GET_MCE_CAP_SUPPORTED bayrakları çekirdek tarafında

kvm_vcpu_ioctl_x86_setup_mce(struct kvm_vcpu *vcpu, u64 mcg_cap)
kvm_vcpu_ioctl_x86_set_mce(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm_x86_mce *mce)

u64 __read_mostly kvm_mce_cap_supported = MCG_CTL_P | MCG_SER_P;

fonksiyonlarına ve değişkenlere dallanıyor.

 • 4.105) KVM_X86_SETUP_MCE: : Makine onay hata kodu'nu (MCE) oluşturur.
 • 4.106) KVM_X86_SET_MCE: Makine onay hata kodu'nu (MCE) konuk kullanıcının içine yerleştirir.

This was the end of the blog post. You can reach me via email umusasadik at gmail com