Hayatınızı Değiştirebilecek Bir Yazılım "Pandoc" 🗒️

2021-07-13 | Tags: #linux #pandoc

Pandoc ile tanıştıktan sonra hemen hemen tüm dökümanlarımı pandoc ile hazırlamaya başladım. Pandoc'u kısaca şöyle açıklayabilirim: elinizde bir markdown dosyasını farklı formatlara çevirebiliyorsunuz örneğin HTML, PDF, slide hatta word formatına bile. Bunun dışında Latex formatına çevirip buradan da PDF formatına çevirebiliyorsunuz. Özellikle dönem içerisinde verilen ödevler ve hazırladığım sunumlarda çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Bilgisayar mühendisliği okuduğumdan dolayı özellikle kod parçalarını kullanıyorum. Pandoc kod parçaları renklendirme konusunda da oldukça başarılı ve güzel bir görüntü sunuyor. Bunun yanında Latex'de yazabildiğiniz matematik formüllerini kullanabiliyorsunuz. Ben özellikle üç farklı iş için kullanıyorum bunların ekran görüntülerini aşağıdaki gibi ekliyorum.

Ödevler

Sunumlar

Dökümanlar

Kullandığım şablon: https://github.com/Wandmalfarbe/pandoc-latex-template

$ pandoc *.md -o report.pdf -t beamer --pdf-engine=xelatex --highlight-style=tango --mathjax

Yararlı Komutlar

Sayfaların otomatik bölünmesi için

{.allowframebreak}

Resimlerin boyutlandırılması için

[]{width=250px}

Yararlı Eklentiler

Vscode üzerinden çalıştığım için bazı güzel eklentiler mevcut, bunlar resim kopyalama işlemlerini, kısayolları vs rahatlaştırıyor.

  • mushan.vscode-paste-image
  • yzhang.markdown-all-in-one

This was the end of the blog post. You can reach me via email umusasadik at gmail com