Qemu Build Edelim

2021-02-18 | Tags: #qemu #sanallastirma

Bugün staj kapsamında Qemu ile uğraşmaya başladım. İlk başta build ederken bir kaç sıkıntı çıktı ancak şu an sorunsuz çalışıyor bir sonraki aşamalarda Qemu'yu debug ederek neler yaptığını anlamaya çalışacağız. Qemu'yu build etmek için takip etmemiz gereken adımlar şu şekilde

1. Gerekli dependecy'leri indirelim

sudo apt-get install git libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev zlib1g-dev

2. Git'den son halini çekelim

git clone git://git.qemu-project.org/qemu.git

3. Build ve Test

cd qemu
mkdir -p bin/debug/native
cd bin/debug/native
../../../configure --enable-debug
make
cd ../../..

Küçük bir test ile bitirelim.

bin/debug/native/x86_64-softmmu/qemu-system-x86_64 -L pc-bios

Kaynak

https://wiki.qemu.org/Hosts/Linux takip edilerek build edilmiştir.


This was the end of the blog post. You can reach me via email umusasadik at gmail com