Serenity OS

2021-04-19 |

Bugün Serenity OS'u denemek istedim. Dökümantasyonu takip ederek rahatlıkla build edilebiliyor. Benim uyguladığım adımlar da şu şekilde. (https://github.com/SerenityOS/serenity/blob/master/Documentation/BuildInstructions.md) buradaki adımları takip edebilirsiniz ben de buradan yaptım.

GCC 10'u indirilim.

sudo apt install gcc-10 g++-10
sudo update-alternatives --install /usr/bin/gcc gcc /usr/bin/gcc-10 900 --slave /usr/bin/g++ g++ /usr/bin/g++-10

Serenity'i derleyebilmek için gerekli

sudo apt install build-essential cmake curl libmpfr-dev libmpc-dev libgmp-dev e2fsprogs ninja-build qemu-system-i386 qemu-utils

Ardından Serenity reposundan kodu çekelim.

git clone https://github.com/SerenityOS .

Sonrasında derleme işlemlerine başlayalım. Bu işlem uzun sürebilir bende yaklaşık 25-30 dk sürdü.

$ cd Toolchain
$ ./BuildIt.sh 

Sonrasında make işlemleri için (Bu işlemde yaklaşık 10 dk sürüyor): Not: Bu işlemlerin ninja kullanılmadan da make ile yapılabileceği yazılmış ancak ninja build işleminden birden çok threade dağıtarak bu işlemleri gerçekleştiriyor.

$ cd ../Build/i686
$ cmake ../.. -G Ninja
$ ninja install

Sonrasında Serenity'i başlatalım.

$ ninja image
$ ninja run


This was the end of the blog post. You can reach me via email umusasadik at gmail com