Vue Notlar 1

2021-02-07dotnet core ve veujs notları gün 1. çok fazla bilgim olmadığı için bazı konularda yanlışlarım olabilir. bana öğrenmemede en büyük yardımı kuzenim alperen abi yapıyor. onun yardımı ile ilerliyorum şu anda.

.dot net core

DTO => Data Transfer Objects Automappers => küçük bir yazılım otomatik bir şekilde bir class'dan öteki class'a verileri map edebiliyor. EF Core Nedir

vuejs ve vuex

Vuejs - Life Cyle Hooks

Vuex Nedir?

Vuex aslında bir depo gibi çalışıyor. Kodda erişmek istediğimiz verilerin ortak olarak depolandığı ve üzerinde değiştirebildiğimiz bir yer. Buraya genel olarak state management ismi verilmiş. vuex

const store = new Vuex.Store({
  state,
  getters,
  mutations,
  actions,
})

bu bir store oluşturuyor. burada dataları tutabiliriz ve diğer sayfalardan erişebiliyoruz.

getterlar computed gibi çalışıyor sürekli yapılması gereken şeyleri buraya yazabiliriz örnek

const getter = {
  username(state){
    return (state.username + state.lastname);  
  }
}

mutationlarda bu stateleri değiştirmek için kullanıyoruz.

const mutations = {
  setUserName(state,name){
    state.username = name;
  }
}

aynı zaman zamanda bunların actionları var. onlar ile de asıl olayı tetikliyoruz.

kaynaklar:

https://www.youtube.com/watch?v=qBg0N4KeXkE&t=1s