Modern Türk Edebiyatı

Bu yazıda postmodernist dönemde gerçeklik kavramı üzerine bir tartışma gerçekleşmiştir.